Split: Konferencija i godišnja skupština Federacije europskih etičnih i alternativnih banaka

http://www.hgk.hr/zk/split/split-konferencija-i-godisnja-skupstina-federacije-europskih-eticnih-i-alternativnih-banaka