ŽK Karlovac: Prezentacija novog postupka hidroizolacije i sanacije objekata od vlage

http://www.hgk.hr/zk/karlovac/zk-karlovac-prezentacija-novog-postupka-hidroizolacije-i-sanacije-objekata-od-vlage