ŽK Rijeka: 2. proširena sjednica Vijeća Strukovne skupine brodara i pomorskih agancija HGK ŽK Rijeka

http://www.hgk.hr/zk/rijeka/zk-rijeka-2-prosirena-sjednica-vijeca-strukovne-skupine-brodara-i-pomorskih-agancija-hgk-zk-rijeka