ŽK Virovitica: 73. sjednica Strukovne grupe agrara

http://www.hgk.hr/zk/virovitica/zk-virovitica-73-sjednica-strukovne-grupe-agrara