ŽK Zadar: Seminaru o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike

http://www.hgk.hr/zk/zadar/zk-zadar-seminaru-o-sprjecavanju-pranja-novca-i-financiranju-terorizma-za-racunovode-revizore-i-porezne-savjetnike