Seminar u ŽK Bjelovar: E-nabava za ponuditelje i Europska jedinstvena dokumentacija o...

Seminar u ŽK Bjelovar: E-nabava za ponuditelje i Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

151

http://www.hgk.hr/zk/bjelovar/seminar-e-nabava-za-ponuditelje-i-europska-jedinstvena-dokumentacija-o-nabavi

PODIJELI