Vinkovci: Stručno-edukativno predavanje Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

http://www.hgk.hr/zk/vukovar/vinkovci-strucno-edukativno-predavanje-rad-na-otvorenom-u-uvjetima-visokih-temperatura