ŽK Karlovac: Seminari o javnoj nabavi – ekonomski najpovoljnija ponuda i bagatelna...

ŽK Karlovac: Seminari o javnoj nabavi – ekonomski najpovoljnija ponuda i bagatelna nabava te gradnja i stručni nadzor

154

http://www.hgk.hr/zk/karlovac/zk-karlovac-seminari-iz-podrucja-javne-nabave-ekonomski-najpovoljnija-ponuda-u-smislu-nove-direktive-eu-te-upravljanje-bagatelnom-nabavom-i-provedba-postupka-javne-nabav

PODIJELI