ŽK Pula: Edukacija o pisanju projekata za EU fondove

http://www.hgk.hr/zk/pula/zk-pula-edukacija-o-pisanju-projekata-za-eu-fondove