ŽK Sisak: Održan seminar E-nabava za ponuditelje i Europska jedinstvena dokumentacija o...

ŽK Sisak: Održan seminar E-nabava za ponuditelje i Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)

136

ŽK Sisak: Poziv na seminar E-nabava za ponuditelje i Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)

PODIJELI