ŽK Slavonski Brod: Radionica Uloga marketinga u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća

http://www.hgk.hr/zk/slavonski-brod/zk-slavonski-brod-radionica-uloga-marketinga-u-stvaranju-konkurentske-prednosti-poduzeca