Deflacija u travnju kod 17 članica EU

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/deflacija-u-travnju-kod-17-clanica-eu