Do kraja godine predstavništva HGK u Šangaju, Beogradu i Sarajevu

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sluzba-osj-i-izdavastvo/do-kraja-godine-predstavnistva-hgk-u-sangaju-beogradu-i-sarajevu