Nastavlja se rast plaća

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/nastavlja-se-rast-placa