Niska dinamika rasta izvoza u odnosu na uvoz povećava iznos robnog deficita

Niska dinamika rasta izvoza u odnosu na uvoz povećava iznos robnog deficita

227

Niska dinamika rasta izvoza u odnosu na uvoz povećava iznos robnog deficita

PODIJELI