Porast optimizma potrošača u Hrvatskoj i dalje prisutan

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/porast-optimizma-potrosaca-u-hrvatskoj-i-dalje-prisutan