Smanjenje suficita u bilanci plaćanja EU

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/smanjenje-suficita-u-bilanci-placanja-eu