U veljači je smanjen javni dug

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/u-veljaci-je-smanjen-javni-dug