Sastanak predstavnika radnih grupa prioritetne osi 8 u okviru Europske strategije za...

Sastanak predstavnika radnih grupa prioritetne osi 8 u okviru Europske strategije za razvoj dunavske regije

144

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-medjunarodni/sastanak-predstavnika-radnih-grupa-prioritetne-osi-8-u-okviru-strategije-eu-za-dunavsku-regiju

PODIJELI