Molimo poljoprivredno-prehrambene, tekstilne i metalurške tvrtke da popune upitnik za potrebe EU...

Molimo poljoprivredno-prehrambene, tekstilne i metalurške tvrtke da popune upitnik za potrebe EU projekta Save H2O

969

Konzorcij hrvatskih partnera koji uključuje Hrvatsku gospodarsku komoru – Županijsku komoru Zadar, u suradnji s europskim partnerima iz Italije, Nizozemske, Belgije, Portugala i Grčke, trenutno provodi aktivnosti projekta Save H2O- Save Water for an Horizon of Opportunities, kojeg sufinancira Europska komisija, a kojim se želi promovirati efikasna upotreba vodnih resursa u malim i srednjim poduzećima diljem Europe.

Cilj ovog istraživanja je bolje razumijevanje uzroka tzv. vodnog otiska – mjerljivog pokazatelja potrošnje pitke vode u proizvodnji dobara i usluga, unutar malih i srednjih poduzeća (MSP) koja djeluju u relevantnim sektorima kao što su tekstilna, poljoprivredno-prehrambena i metalurška industrija. Ovim putem želi se utvrditi jesu li predmetna poduzeća i njihov lanac opskrbe svjesni problematike vodnog otiska te, ako jesu, na koji način implementiraju akcije i strategije u rješavanju iste problematike. Nastavno tome, cilj je ustanoviti razinu suradnje između aktera u MSP-u i kompetentnih institucija na ovom području, utvrditi očite prednosti smanjenja vodnog otiska, kao i metode i alate korištene u upravljanju vodnim otiskom. Nadalje, jedni od ciljeva su i identifikacija poduzetnika i tvrtki koji su zainteresirani za obučavanje te način provedbe potencijalnih treninga na navedenu temu.

Glavni rezultat istraživanja bit će izrada nacionalnih izvješća na temelju kojih će se kreirati online edukacijski tečaj za menadžere MSP-a s ciljem upoznavanja s prednostima smanjenja vodnog otiska u poslovanju poduzeća te s korištenjem metoda i alate za njegovo upravljanje.

Sve zainteresirane tvrtke pozivamo da popune anketni upitnik klikom na sljedeći LINKOnline popunjavanje ankete zahtjeva najviše 15 minuta, a anketu je moguće popuniti i ručno (upitnik se nalazi prilogu ove vijesti) te dostaviti na e-mail adresu mjurin@hgk.hr, najkasnije do 20.veljače 2015.

Projekt Save H2O odobren je za financiranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2014.g., pod ključnom aktivnosti 2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Provedba projekta je započela u rujnu 2014. godine i trajat će do rujna 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta je približno 280 tisuća eura. Prijavitelj i koordinator je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije- AGRRA, a ostali partneri na projektu su HGK – Županijska komora Zadar, DRIOPE d.o.o. (Zadar), Eurocrea Merchant Srl (Italija), Sociedade Portuguesa de Inovacio (Portugal), Stiching Water Footprint Network (Nizozemska), IDEC (Grčka), European Busines and Innovation Centre Network (Belgija).

PODIJELI