Objavljeni natječaji za podmjere 4.1. i 4.2. Programa ruralnog razvoja

Objavljeni natječaji za podmjere 4.1. i 4.2. Programa ruralnog razvoja

1105

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 30. siječnja 2015. objavila je  natječaje za podmjere potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda:

Podmjera 4.1. – potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva sastoji se od tri tipa operacije – restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Natječaji su otvoreni za provedbu
operacije 4.1.1.  Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” i
operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Podmjera 4.2. – potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, sastoji se od dvije operacije – povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima i korištenje OIE.  

Natječaj je otvoren za provedbu
operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Za objavljene natječaje na raspolaganju je sveukupno 640 milijuna kuna.

Rokovi za podnošenje Zahtjeva za potporu počinju teći od 11. veljače i traju do 10. travnja 2015. godine

Pravilnici, natječaji i prezentacije dostupni su na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju http://www.apprrr.hr/mjera-4—ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx kao i na stranici Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=2354

 

PODIJELI