Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

800

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
OP: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2013.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Sažetak: Ovim Pozivom će se sufinancirati analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera. Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća. 

Očekivani rezultati su povećanje produktivnosti, smanjenje troškova proizvodnje, povećanje prihoda od prodaje i izvoza te otvaranje ili očuvanje postojećih radnih mjesta.

 Prezentacija natječaja: http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Prezentacija%20GS_IKT_web.pdf

Više informacija

PODIJELI