Provedba projekata iz područja cestovnog prometa – Operativni program „PROMET“ 2007. –...

Provedba projekata iz područja cestovnog prometa – Operativni program „PROMET“ 2007. – 2013.

679

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
OP: Promet 2007.-2013.
Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Statusotvoren od 20.3.2015. do 24.4.2015.
Nadležno tijelo: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Prijavitelji: poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu
Sažetak: Cilj ovog poziva je osiguravanje i djelotvorno korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa dodijeljenih kroz OP Promet, Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke (sufinancirano ERDF-om), u skladu s relevantnim pravilima i procedurama, a namijenjen je isključivo dostavi projektnog prijedloga za projekt, koji se planira sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2007-2013.

Više informacija 

PODIJELI