Početak primjene Dodatnog protokola uz Sporazum o slobodnoj trgovini između EU i...

Početak primjene Dodatnog protokola uz Sporazum o slobodnoj trgovini između EU i Republike Koreje

708

Od 26. svibnja 2014. godine privremeno se primjenjuju odredbe Protokola uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Republike Koreje s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Sporazum o slobodnoj trgovini potpisan je 6. listopada 2010. i stupio je na snagu 1. srpnja 2011. godine. Sporazumom o slobodnoj trgovini liberalizirana je trgovina poljoprivrednim i industrijskim proizvodima i uslugama, a Sporazum sadrži odredbe pravila o podrijetlu robe,  tržišnom natjecanju, državnim potporama, intelektualnom vlasništvu, javnoj nabavi i ulaganjima.  

Kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, Europska komisija je 25. ožujka 2014. godine sklopila Dodatni protokol uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje.

Privremenom primjenom Protokola na Republiku Hrvatsku primjenjuju se i sve odredbe Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje, a člankom 9., stavkom 2. predmetnog Protokola propisana je retroaktivna primjena odredbi Sporazuma od 1. srpnja 2013. godine.

Privremenom primjenom Protokola hrvatskim je gospodarstvenicima osigurano korištenje preferencijalnih carinskih stopa za hrvatske proizvode na tržištu Republike Koreje, a time i veća konkurentnost hrvatskih gospodarstvenika na tom tržištu.

Ujedno je člankom 4. predmetnog Protokola propisano da se za robu koja je izvezena iz Koreje u Hrvatsku ili iz Hrvatske u Koreju i koja je 1. srpnja 2013. bila na putu ili privremenom smještaju u carinskim skladištima ili slobodnim zonama u Koreji ili Hrvatskoj može naknadno odobriti povrat carinskih davanja, uz uvjet da se do 30. lipnja 2014., što je krajnji rok, podnese naknadno izdana izjava o podrijetlu. Zahtjev za naknadno priznavanje preferencijalne carine u RH uz podnošenje naknadno izdanih izjava o podrijetlu uvoznici mogu podnijet nadležnim carinskim uredima u RH gdje su i obavili carinjenje.

Ujedno hrvatski izvoznici mogu naknadno izdati izjavu o podrijetlu (svi izvoznici do 6000 eura, ovlašteni izvoznici više od 6000 eura) koju korejski uvoznici moraju dostaviti korejskoj carinskoj službi radi ostvarivanja povrata carinskih davanja u Koreji. Napominjemo da se prema korejskim propisima povrat carinskih davanja u Koreji može ostvariti ako je naknadno izdan dokaz o podrijetlu podnesen carinskoj službi ne kasnije od godine dana od dana uvoza.

PODIJELI