Transatlantski sporazum o trgovini i investicijama između SAD-a i EU (TTIP)

Transatlantski sporazum o trgovini i investicijama između SAD-a i EU (TTIP)

1836

Cilj Transatlantskog sporazuma o trgovini i investicijama između SAD-a i EU (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) je ukloniti barijere trgovini i investicijama, a Europska komisija je procijenila da bi sporazum mogao generirati 119 mlrd eura godišnje za EU i 95 mlrd tržištu SAD-a (izvor: Center for Economic Policy Research). Osim pitanja uklanjanja carina pregovorima bi se trebale ukloniti i ne-carinske barijere i postići regulativna usklađenost.

Sporazum će sadržavati tri važne komponentne: 1) pristup tržištu, 2) regulatorna pitanja i necarinske prepreke u trgovini, 3) pravila (intelektualno vlasništvo, olakšavanje trgovine, trgovina energentima i sirovinama).

Dosad je održano osam krugova pregovora o Transatlantskom sporazumu o trgovini i investicijama između EU i SAD-a. Prvi krug pregovora održan je 8. srpnja 2013. u Washingtonu, a osmi krug u Bruxellesu od 2.-6. veljače 2015.

Više informacija

PODIJELI