ŽK Požega: Predstavljanje novih usluga HGK i mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata

ŽK Požega: Predstavljanje novih usluga HGK i mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata

113

ŽK Požega: Predstavljanje novih usluga HGK i mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata

PODIJELI