Ime tvrtke OIB Datum potpisivanja
GOGETTER, obrt za prijevoz, usluge i trgovinu 69270353680 20.05.2019
BARBARELLE d.o.o. 91564398379 20.05.2019
Edin Badić 52325807681 21.05.2019
Sandra Ljubas 42518619806 21.05.2019
Natalia Raucher 04587974957
NEKRETNINE LONČARIĆ d.o.o. 08167985916 12.04.2019
NEKRETNINE LONČARIĆ d.o.o. 08167985916 12.04.2019
NATALIA RAUCHER, obrt za usluge tumača 04587974957 04.10.2018
AZ58 d.o.o. 95327475044 08.04.2019
MB TRANSLATING, obrt za prevoditeljske i ostale usluge 39618560769 03.04.2019
Jasna Rodeš 05.03.2019
Maja Lončarić Cesnovar 62466750667 12.02.2019
CONSULTARE d.o.o. 13887968886 02.11.2018
DEVOTIO CONSULTING d.o.o. 20491120423 02.04.2019
TESLA KABELI d.o.o. 75321357467 26.09.2018
VALICON d.o.o. 48343448386 18.03.2019
PARAFRAZE, obrt za prevoditeljske usluge 40139542503 19.06.2018
INVESTIM, obrt za poslovno savjetovanje 56206664750 01.06.2018
REGJO CONSULTING d.o.o. 76060567839 04.06.2018
E.C.H.R. d.o.o. 44275724266 04.05.2018
CONNECTA j.d.o.o. 84385101076 23.03.2018
Almedin Hodžić 84339737044 20.04.2018
AION d.o.o. 99705032339 24.04.2018
PROINVEST, obrt za poslovno savjetovanje 83595085981 23.04.2018
NIVO 2 d.o.o. 82365440372 08.05.2018
Danijela Rak 93014147420 17.05.2018
MSA Adria d.o.o. 81868023630 22.05.2018
DAMAC d.o.o. 68568958203 09.03.2018
ZagrebHOME d.o.o. 30937501899 08.03.2018
AUDENTIA d.o.o. 85224775313 19.03.2018
BDC d.o.o. 32986581405 08.03.2018
LUCIDUS j. d. o. o. 01015796359 03.11.2017
LUMENNICE d. o. o. 23868928071 14.11.2017
SUMMA SAVJETOVANJE d. o. o. 03286830532 15.11.2017
INTERPRETA USLUGE d. o. o. 13529271893 22.11.2017
RADMILA ŠOBAČIĆ 86910079066 17.06.2017
ADUT d. o. o. za knjigovodstvo i uslužne djelatnosti 99362339590 16.02.2018
CONTEXT, obrt za prevoditeljske usluge 13579483013 13.01.2018
LEONIDE d. o. o. 33444285925 01.02.2018
POSLOVNO SAVJETOVANJE ANTEA KALEB, obrt za usluge 24575416883 16.02.2018
DALEKOVOD-PROJEKT d. o. o. za projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering 30467839701 05.02.2018
KALINK d. o. o. 33131655073 22.01.2018
PORTA MARINA j. d. o. o. 64015924567 05.02.2018
KANSAS d. o. o. 54497103976 20.11.2017
JERONIM, obrt za usluge 91135323563 06.02.2018
ADMONEO d. o. o. 52873235213 19.10.2017
INOVATUS USLUGE d.o.o. 40796716731 13.10.2017
BETONICA d.o.o. 14026813657 03.11.2017
LINGUAGE+ 32380332817 12.03.2018
JEZIČNA KUHINJA obrt za usluge 99171384331 16.11.2017
LANGCOM CONSULTING 0887273667 27.10.2017
MARIJA CVETKOVIĆ 91120590128 18.09.2017
ALEKSANDRA ŽIVKOVIĆ 73955788103 02.11.2017
VALERIJA KUŠIĆ APOSTOLSKI 64836011804 19.10.2017
INTEPRETA USLUGE d.o.o. 13529271893 22.11.2017
PALDAR j.d.o.o. 21660213270 06.07.2017
FINPROJEKT j.d.o.o. 96756476495 08.08.2017
VULETA d.o.o. 3 448483088 21.08.2017
SIA PRESTIGE d.o.o. 201269124 20.09.2017
FINANCIJSKI LABOLATORIJ d. o.o. 34038791380 14.09.2017
LIFE-PROJECT j.d.o.o. 38966859836 09.10.2017
LORETA USLUGE d.o.o. 82282175061 12.06.2017
BONUM NEKRETNINE d.o.o. 21311821448 08.05.2017
TEMPO savjetovanje d.o.o. 29391276923 28.04.2017
ARGO NEKRETNINE, obrt za usluge 53839471996 07.06.2017
AVIANO CONSULTING j.d.o.o. 89717052987 04.04.2017
LIPIČKA RAZVOJNA I TURISTIČKA AGENCIJA LIRA d.o.o. 54639446953 14.04.2017
PRAGTMATEKH d.o.o. 37322261712 10.04.2017
RECUPERO d.o.o. 29297470442 05.04.2017
STANOLOVKE, obrt za nekretnine i usluge 24159052568 27.03.2017
MATIVA consult, obrt za usluge 52736667288 31.03.2017
Mirna Vilišić 72729603116 31.03.2017
LeksikoM, prevoditeljski obrt 85883447183 13.03.2017
LAVSA d.o.o. 82150772267 15.03.2017
Iva Špoljarić Šarić 64404094588 17.03.2017
Lidija Milenkov-Ečimović 59160376182 17.03.2017
OBITELJSKA PUTOVANJA d.o.o. 31560172836 12.01.2017
Sandro Salopek 09914214572 08.03.2017
OMNIA d.o.o. 42140363484 30.01.2017
ADRIA TEAM REAL ESTATE d.o.o. 69100366941 06.02.2017
Tridea d.o.o. 6582212637 24.01.2017
KONSTRUKTIVA d.o.o. 23643305226 02.02.2017
Tina Vlakančić 23989995127 28.12.2016
MOLOVRAN d.o.o. 11925777000 27.12.2016
ATRACIA d.o.o. za projektiranje i građevinarstvo 10814330506 20.12.2016
MIPES obrt za usluge 64982238291 20.12.2016
PERISKA AB d.o.o. za trgovinu i usluge 60802221512 14.12.2016
ENERGO-DATA d.o.o. 30348375479 09.12.2016
DENIS GRACIN 34336787408 02.09.2016
Sonja Prijić 34522881591 31.08.2016
ORKA PARTNER j.d.o.o. 85111791897 26.09.2016
FABRICK247 j.d.o.o. za usluge 16998576502 27.09.2016
MARIJA MRČELA, obrt za prevoditeljske djelatnosti 32608008488 16.09.2016
MONTOPREMA d.o.o. 68407468708 19.09.2016
Navrh jezika, obrt za prevoditeljske djelatnosti 87105656022 20.09.2016
KAIROS obrt 71736113844 12.09.2016
SUPERPOZICIJA d.o.o. 34006712538 29.08.2016
UNIECO d.o.o. 92764022749 29.08.2016
BABEL FISH TRANSLATION j.d.o.o. 14770637511 06.09.2016
COM MEDIA d.o.o. 42486600797 09.08.2016
INTEGRA d.o.o. 41849057634 31.08.2016
PRO SILVA d.o.o. 45213714363 14.07.2016
POLION d.o.o. 26195613045 11.07.2016
USPJEŠAN KORAK d.o.o. 62344450928 08.07.2016
EDUCATORIUM d.o.o. 83449216488 18.07.2016
VRŠKE d.o.o. 22778291379 18.07.2016
MARTINA JUG 18024262776 27.05.2016
AURIS PRIJEVODI d.o.o. 52032335012 02.06.2016
BERKOVIĆ obrt za prevoditeljske djelatnosti 13083993297 20.06.2016
HRVATSKO DRUŠTVO ZNANSTVENIH I TEHNIČKIH PREVODITELJA 42668615078 16.06.2016
Snježana Kasapović 88896597244 15.06.2016
CENTAR ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. 36430717123 20.06.2016
Bojana Zeljko-Lipovšćak 22973621418 13.06.2016
GLOSSA, obrt za intelektualne usluge 83372280192 13.06.2016
TAMARA LEVAK POTREBICA 15533296813 25.05.2016
JEZIČNA INTERPRETACIJA d.o.o. 84618264565 24.06.2016
GLOSSA, obrt za intelektualne usluge 83372280192 24.06.2016
EURO CONSULTING d.o.o. 62032193060 04.07.2016
Gordana Gaković 94661680340 05.07.2016
Silvija Avar 42199015736 27.06.2016
Hrvoje Golub 88062618934 05.07.2016
EKONOMIK AGENCIJA d.o.o. 80428967605 27.06.2016
KOMUNIKACIJE PLUS d.o.o. 29981688032 04.07.2016
JELENA MIJIĆ 68168926714 04.07.2016
POLIGLOSSA d.o.o. 40014493049 28.06.2016
MAZAL SAVJETOVANJE d.o.o. 44385395526 05.07.2016
LOGOTEAM d.o.o. 43806804265 15.07.2016
Dubravka Ahatović 80137204822 14.06.2016
Ivana Brozić 88225611067 13.06.2016
Ivanka Rajh 49010141989 13.06.2016
IOLAR d.o.o. 49076388362 13.06.2016
Dobrila Božić Novak 98959840358 16.06.2016
VERBUM obrt za prevođenje 90161805229 15.06.2016
BILINGUA d.o.o. 51519929090 15.06.2016
STENTOR obrt za prevođenje, poduku i izdavaštvo 26043979673 15.06.2016
proIDEA, obrt za usluge 34976269382 18.05.2016
TERMINUS obrt za usluge prevođenja, poduku i promidžbu 83214383844 16.06.2016
MOJE ZNANJE, obrt za poduku 59440559077 14.06.2016
JOSIP BENČIĆ I PARTNERI d.o.o. 60033810828 15.06.2016
DerDieDas d.o.o. 31801036346 31.05.2016
MOJE ZNANJE j.d.o.o. 27713812334 14.06.2016
LINGUA BOX, obrt 84780094571 15.06.2016
NULA DEVET d.o.o. 73868108239 30.05.2016
Sanja Matešić 65680897839 03.06.2016
HRVATSKO DRUŠTVO KONFERENCIJSKIH PREVODITELJA 17501444096 03.06.2016
Gordana Štampar 61845039094 02.06.2016
Lara Adamenko 54684671138 24.05.2016
BEKOS d.o.o. 52795954468 27.05.2016
Zuzana Civadelić 22534721878 24.05.2016
DIALEKTOS d.o.o. 02641247467 24.05.2016
IRENA ĆOSIĆ 56885542635 30.05.2016
LINGUA-SOFT d.o.o. 57552096233 24.05.2016
BOMIS d.o.o. 27468374673 04.04.2016
OBRT ZA PREVODITELJSKE USLUGE “ZANELLA” 09556651808 30.05.2016
Obrt za savjetovanje Project – Now 80664027225 01.06.2016
ROMANICA d.o.o. 63478499618 24.05.2016
OBRT BARAOHARA 81267470885 25.05.2016
RAFI OBRT ZA POSLOVNE USLUGE 94803629445 24.05.2016
ALBION, obrt za prevoditeljske usluge 31172291522 24.05.2026
CONECTA 70697656285 01.06.2016
IDI VIDI d.o.o. 63006528913 02.06.2016
Magdalena Bakmaz 39001317481 31.05.2016
CONEXUS d.o.o. 67574789183 02.06.2016
Olena Filippova Jurin 91998098212 05.06.2016
Božidarka Šćerbe Haupt 91180627719 06.06.2016
Kristina Videković 48417341392 13.06.2016
AZORI PLUS d.o.o. 81555892277 06.05.2016
LEITNER LEITNER CONSULTING d.o.o. 26618043061 17.05.2016
SOLEKUM d.o.o. 23404468006 18.05.2016
SPINE ICT j.d.o.o. 66609700583 11.05.2016
VERBA CENTAR d.o.o. 71824628731 24.05.2016
ANA BURAZIN 71134798971 30.05.2016
SANDRA BURGSTEINER 44134758169 24.05.2016
EUROGLOSSA d.o.o. 86302144461 25.05.2016
BABYLON PRIJEVODI I USLUGE 81765667390 24.05.2016
PROJECTUS GRUPA d.o.o. 81273950425 24.05.2016
SIGNUM JEZICI d.o.o. 19941859881 25.05.2016
WISPRA d.o.o. 07863320292 24.05.2016
CONTINUUM d.o.o. 21429304743 25.05.2016
ELMA LAKIŠIĆ 26181074762 24.05.2016
Tanja Leko 32466221938 24.05.2016
Duško Čavić 16837257439 24.05.2016
BOŽENA BAHUN 57017537626 24.05.2016
TATJANA KOVAČEC 72173767506 25.05.2016
SHAHIDUL ISLAM 32337654135 24.05.2016
MAJA VUKSAN KNEŽEVIĆ 14130269011 27.05.2016
TERAD d.o.o. 22078329702 06.10.2015
VERTEX PROJEKT d.o.o. 39442467352 15.12.2015
STELLA SERENA j.d.o.o. 73536412696 28.12.2015
Cavallin građevinski obrt, agencija za promet nekretnina i upravljanje stambenim zgradama 30331204124 13.01.2016
AVE ENSIS 40502431673 22.12.2015
HERITAGE GO PRO j.d.o.o. 65887841838 27.01.2016
KONČAR – APARATI I POSTROJENJA d.d. 92535093725 18.06.2018
PROJEKT TIM KATUNARIĆ j.d.o.o. 98384325650 04.02.2016
VOCALIS d.o.o. 98593066119 16.02.2016
METIS CONSULTING j.d.o.o. 09219536425 17.02.2016
TIKO PRO d.o.o. 32729493603 23.02.2016
Tera Tehnopolis d.o.o. 39077073015 18.05.2016
EOS inovacije d.o.o. 69419791880 02.03.2016
INSTITUT ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ 02263047991 22.03.2016
NOTITIA d.o.o. za savjetovanje i usluge 51769285992 22.03.2016
APLIKAT 28 d.o.o. 21660625509 23.03.2016
KROZ d.o.o. za trgovinu i usluge 08277397791 11.04.2016
TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. za usluge 00872159186 11.04.2016
CONSULTOR d.o.o. 54341682053 12.04.2016
LAZARINA j. d. o. o. 38431087189 13.06.2016
BIOQUANTA d.o.o. za istraživanje i razvoj 12026620869 16.06.2015
ROTERM d.o.o. 79948849024 17.06.2016
Kristalna ideja d.o.o. 36016267216 16.06.2015
GANTT CONSULTING d.o.o. 32613813609 12.06.2015
KEY CONSULTING d.o.o. 61051026417 08.06.2015
IN RE d.o.o. 51306183895 13.08.2015
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d. o. o. 82789798563 14.07.2015
Pro savjetovanje j. d. o. o. za savjetodavne usluge 00569221870 16.07.2015
ANDIVA j.d.o.o. 31774002546 01.06.2015
VG Poduzetnički centar d.o.o. 67553092393 08.09.2015
AESTUS d.o.o. 11416315504 02.09.2015
INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o. za razvoj i ulaganje 58802471410 17.09.2015
ROST savjetovanje d.o.o. 60771037537 11.11.2015
MALA MODA d.o.o. KASTAV 88404946202 06.11.2015
GLOBAL TAX RECLAIM d.o.o. 25472489512 05.11.2015
INAGRA d.o.o. 59503059509 12.11.2015
Dopi grupa j.d.o.o. 60385712857 14.11.2015
AGG-ZAGREB d.o.o. 62928837776 02.12.2015
HIPERSFERA d.o.o. 88714170137 24.09.2015
IS CONSULTING, obrt za usluge poslovnog savjetovanja 58772365619 19.02.2015
PROMET PLUS d.o.o. 07014860815 23.02.2015
PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d.o.o. 242926977965 23.02.2015
KLIPER – Ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu 25002861668 25.02.2015
N.E.K. j.d.o.o. 39110849564 26.02.2015
PODUZETNIČKI INKUBATOR KLIS d.o.o. 79976084797 03.03.2015
Tenpla d.o.o. 84631542922 04.03.2015
STATER d.o.o. 97567293494 07.05.2015
ANDROLIĆ konzalting j.d.o.o. 00570677168 30.04.2015
CENTAR POSLOVNIH ANALIZA d.o.o. 27017012810 14.04.2015
Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. 22490289028 07.05.2015
RAČUNALA I PROGRAMIRANJE d.o.o. za proizvodnju, servis i prodaju 34798283914 30.04.2015
CODUPO d.o.o. 39562727688 21.05.5015
SOLO CONSULT d.o.o. 73843027329 13.05.2015
MILLIES MILIES DEVELOPMENT d.o.o. 75100869027 13.05.2015
SI-MO-RA d.o.o. 86514734622 21.05.5015
Media Net d.o.o. 60259436947 30.07.2015
Riječka razvojna agrencija PORIN d.o.o. 29183761133 02.06.2015
M.S.B. d.o.o. 22112231089 03.06.2015
EXORO RAČUNOVODSTVO d.o.o. 52521244632 10.11.2014
ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST HRVATSKE d.o.o. 34774399108 21.11.2014
ADVISO d.o.o. 81736236947 24.11.2014
EKO.-ADRIA d.o.o. 41449448350 26.11.2014
JELIĆ CONSULTING j.d.o.o. 65112137201 08.12.2014
SUPORT PROJEKT j.d.o.o. 02092988064 26.11.2014
Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o. 81945359894 09.12.2014
HRASTOVIĆ INŽENJERING d.o.o. 53321542631 17.12.2014
AVIZO d.o.o. za poslovno savjetovanje 84417452792 17.12.2014
ICT SERVIS j.d.o.o. 49090624078 19.01.2015
IPS Konzalting d.o.o. 01221346160 02.02.2015
MIHOVLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o. za poduzetničko poslovno savjetovan 20354292894 02.02.2015
INFO PULS d.o.o. 43150843424 04.02.2015
Vista consulting d.o.o. 81330716313 05.02.2015
RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB -TPZ d.o.o. 53921712112 17.02.2015
INAGRA d.o.o. 59503059509 05.02.2015
THORIUM CONSULT d.o.o. 33513196266 10.02.2015
PRIMA VISTA d.o.o. 90553829442 08.02.2015
NOS d.o.o. 92523020599 16.02.2015
MURVICA d.o.o. 68902357395 19.01.2015
ČAKRA d.o.o. – razvojna agencija grada Čakovca 68552996797 01.07.2014
Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. 61539263602 02.07.2014
INSTAR d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge 01171105680 23.09.2014
PYRAMIS GRUPA d.o.o. 70043546333 10.09.2014
RAVECON j.d.o.o. za poslovno savjetovanje 71597188562 09.07.2014
PATENT PROJEKT d.o.o. 74145650119 01.07.2014
SIGURNIOST d.o.o., za poslov i zaštitu osoba i imovine 77306500476 14.07.2014
Tehnološko – inovacijski centar Međimurje d.o.o. 93523116875 04.07.2014
BIZPLAN d.o.o., za savjetovanje 14423356593 25.09.2014
Q-PROJEKT d.o.o. 53857514889 29.09.2014
HITRA PRODUKCIJA DOKUMENATA d.o.o. 65443507068 29.05.2014
PROJEKTNA VIZIJA d.o.o. 26798822897 27.10.2014
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA 63625874835 29.09.2014
FILAGRO j.d.o.o. 49743285246 21.10.2014
HARDI CONSULTING, obrt za poslovno savjetovanje 15692903604 20.10.2014
IN FACTO d.o.o. 92946207922 10.11.2014
HUK trade d.o.o. 50844516026 05.11.2014
EMPORIA d.o.o. za trgovinu i usluge 97120696227 03.11.2014
GENIUS CONSULTING d.o.o. 48652379124 14.11.2014
URBICO-Obrt za poslovno savjetovanje i računovodstvo 59315999470 24.01.2014
Goodwill Consulting d.o.o. 90226745061 23.01.2014
KPMG Croatia d.o.o. 20963249418 11.02.2014
STUDIO OBRIS d.o.o. 81273222992 07.02.2014
INSTAR d.o.o. 01171105680 19.02.2014
RISO CONSULTING d.o.o. 48291511021 24.02.2014
DRIOPE d.o.o. 29268968821 20.02.2014
Uljanik d.o.o. 09247267055 11.02.2014
OPORTUM d.o.o. 63832882190 24.10.2013
MODUS MELIOR d.o.o. 94650022178 09.12.2013
CENTAR FAKTOR d.o.o. 69566160187 20.03.2014
C.D.V. d.o.o. 86396535949 26.03.2014
Victoria, agencija za poslovne usluge i trgovinu 35850091934 31.03.2014
EA SISTEM d.o.o. 46982500708 15.04.2014
JAPODSKI FORUM j. d. o. o. 01525386527 29.01.2014
LOTUS ST-obrt za savjetovanje i trgovinu 83709997092 31.10.2014
Diverso impex d.o.o. 57796881534 08.09.2014
CORE CONSULTING d.o.o. 27904814616 18.06.2014
IDEALAN OTOK d.o.o. 21270362152 30.09.2013
ALCINA d.o.o. 57771029795 16.10.2013
FORTRADE d. o. o. 23567757822 16.10.2013
EKONOMETRIJA d.o.o. 30302063874 17.09.2013
Deloitte Savjetodavne usluge d.o.o. 69797026382 17.10.2013
LOGIČKA MATRICA d.o.o. 05315151679 16.10.2013
INOVA-G d.o.o. 50240214804 18.10.2013
INTERACTIVE d.o.o. 94249631479 15.09.2013
DIR-COM d.o.o. 53323081183 30.10.2013
PROCEDO d.o.o. 63404299416 02.12.2013
KAJA CONSULTING d.o.o. 52345974462 16.10.2013
VALZOR d.o.o. 37331287648 04.12.2013
ARANEA agencija za za poslovno savjetovanje i marketing 32927083080 06.12.2013
DONAin-Obrt za poslovno savjetovanje i usluge 21888936026 18.12.2013
ALTIN USLUGE d.o.o. 15979675976 10.01.2014
ZVRK d.o.o. 15135902299 10.01.2014
KAGOR d.o.o. 95386714108 17.01.2014
R. S. BONUM d.o.o. 76005302476 15.01.2014
SARTURIS CONSULTING obrt za poljoprivredu i poslovne usluge 05557735552 07.09.2013
HD KONZALTING obrt za savjetovanje, izradu projekata i posredovanje 18022151057 31.08.2013
Mozaik, obrt za poslovne usluge 33551948135 02.09.2013
SPECULUM d.o.o. 92648549816 01.10.2013
SENSE SAVJETOVANJE d.o.o. 88407675650 19.09.2013
TEXEL d.o.o. 42374423278 25.09.2013
MONEO d.o.o. 36825933202 27.09.2013
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 09575099931 04.08.2013
RUŽA M d.o.o. 34778921123 18.09.2013
VALENCIA d.o.o. 19683033655 09.09.2013
Fine¨sa Grupa d.o.o. 63316774214 02.10.2013
EUPOLIS GRUPA d.o.o. 04127056963 18.09.2013
MaRCo d.o.o. 89740937554 27.09.2013
TRANSACT d.o.o. 71134293206 02.09.2013
LOGIKO d.o.o. 11472971786 01.10.2013
EU PROJEKTI, obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge 16923069729 15.10.2013
SELECTIO d.o.o. 59807426483 15.10.2013
INSITUS d. o. o. 91321240380 02.10.2013
MARSI d.o.o. 03931600229 25.09.2013
META CONSULTING obrt za poslovne usluge 85067009790 03.09.2013
EUROVISION d.o.o. 98718836957 05.09.2013
PINS d.o.o. 71847686816 01.09.2013
ANT d.o.o. 67120058773 05.09.2013
ALVEUS d.o.o. 43667383517 05.09.2013
ECHO d.o.o. 19341591995 29.08.2013
PROTERON SAVJETOVANJE d.o.o. 53303892898 09.09.2013
CENTUM PERCENT d.o.o. 24890678298 06.09.2013
INTEGER SAVJETOVANJE j.d.o.o. 09368646622 11.09.2013
UHY SAVJETOVANJE d.o.o. 16139571061 27.08.2013
GEORG d.o.o. 34611008303 29.08.2013
MREŽA ZNANJA d.o.o. 40051035570 26.09.2013
SAFEGE d.o.o. 06333960811 27.08.2013
AZRA d.o.o. 86162581561 27.08.2013
IMPULS d.o.o. 13673713009 28.07.2013
Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. 09965011789 27.08.2013
MONEO SAVJETOVANJE d.o.o. 17372187208 27.08.2013
Centar za eko-društveni razvoj Cedra- zadruga za konzultantske usluge 37768562666 02.09.2013
ENVIRODUAL d.o.o. 82163740549 09.09.2013
PLAVI PARTNER d.o.o. 36324723632 06.09.2013
PROMO PRODUKT d.o.o. 86781984437 16.09.2013
CHARTERED d.o.o. 82077723027 16.09.2013
Lider d.o.o. 87335161400 30.08.2013
BERCON d.o.o. 70485398744 02.09.2013
TORA d.o.o. 04688193985 02.09.2013
IBCC d.o.o. 72828639809 29.08.2013
SUPERNA d.o.o. 17112655688 02.09.2013
TEHNOTERM d.o.o. 47066287342 27.09.2013
DARRER d.o.o. 98830976173 26.09.2013
SCALA d.o.o. 69042275082 27.09.2013
EXIDEO d.o.o. 63751143135 09.09.2013
CALLURO d.o.o. 31619480542 03.09.2013
KARAMARKO CONSULTING d.o.o. 55050595643 28.09.2013
MAX-FIN d.o.o. 44524358094 30.08.2013
ADRIA BONUS d.o.o. 31756846138 29.08.2013
Jelčić d.o.o. 20140631463 05.09.2013
EUFONDIA d.o.o. 23081240975 30.08.2013
VODOVOD, d.o.o. 25167296962 10.06.2013
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE d.o.o. 54178023079 11.06.2013
TOMIĆ I VUKOVIĆ j.d.o.o. 94778535847 24.06.2013
EMINENT REVIZIJA d.o.o. 37069646782 06.09.2013
POSLOVNI BIRO PBIRO d.o.o. 90288354086 05.09.2013
Intellectus Capitalis d. o. o. 76673452422 27.06.2013
FORUM INVEST d.o.o. 90646732107 13.09.2013
DUBRAVKA MITRAKOVIĆ 15024171527 30.05.2016
VLAHOVIĆ GRUPA d.o.o. 90230160337 05.09.2013
RAZVOJNA AGENCIJA SJEVER-DAN-Društvo za usluge privlačenja investicija, stvaranje radnih mjesta, izr 74325081334 02.09.2013
KRUTAK d.o.o. 66135581745 02.09.2013
FINANCIJSKI CENTAR GROŠ d.o.o. 12134434720 09.09.2013
P.M.C. d.o.o. 22071337372 19.09.2013
ECORYS HRVATSKA d.o.o. 42979108876 17.09.2013
D.E.T.A. IN d.o.o. 74675662974 09.09.2013
BIJELI ZEC d.o.o. 33023170579 09.09.2013
PRVI KORAK PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. 13722144022 19.09.2013
ACE International Consultants Adriatic d.o.o. 72629419267 19.09.2013
NEHAJ NEKRETNINE d.o.o. 59642063900 15.11.2012
Direct Media Komunikacije d.o.o. 56064576336 08.11.2012
Dopi dizajn j.d.o.o. 65999387912 21.11.2012
Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda 73002202488 23.11.2012
Vivera d.o.o. 66708005629 15.01.2013
Euro Imobilien d.o.o. 41135080016 17.01.2013
GKP PRE-KOM d.o.o. 15704341739 29.01.2013
ČISTILICA d.o.o. 99505287942 13.03.2013
SWING INFORMATIKA, d.o.o. 92723060859 03.12.2012
S & T HRVATSKA d.o.o. 55648908488 07.03.2013
AGIZ-INSTO d.o.o. 11899692368 11.03.2013
SVEN – d.o.o. 97938602308 23.05.2013
Tulipan konstrukcija d.o.o. 25245553452 08.12.2011
DIRECTA d.o.o. za uvoz i trgovinu 05717353628 24.11.2011
Brodarski institut 34114418260 10.10.2011
AGIZ usluge d.o.o. 52305399509 03.02.2012
KOMET STANDARD d.o.o. 05029171760 24.12.2011
Info-impero d.o.o. 59125377038 06.03.2012
Novi – Net d.o.o. 94529108289 21.03.2012
INDOSAM d.o.o. 27721423709 29.03.2012
ST Inženjering d.o.o. 24661131010 27.03.2012
Starac d.o.o. 91822658581 16.04.2012
ARX-PRIMUS d.o.o. 55584259662 06.10.2012
ORION d.o.o. 81681449287 29.05.2012
FRUGALITAS d.o.o. 92194738490 09.07.2012
ARHIV DMS – Dokumenti i sustavi d.o.o. 51172249006 20.07.2012
Pc- podrška d.o.o. 30452856244 01.08.2012
AZARA ADRIA d.o.o. 68819559479 24.09.2012
BIĐ k.d. 18314994570 25.09.2012
Mundus digitalis d.o.o. 40799872380 01.10.2012
KONČAR – DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. 49214559889 26.10.2012
ORIZONTAS d.o.o. 53955145218 12.05.2010
MUNGOS RAZMINIRANJE d.o.o. za humanitarno razminiranje 23749442550 14.05.2010
LIMES PLUS d.o.o. 57560191883 16.06.2010
IDA d.o.o. za trgovinu i usluge 19330756869 16.08.2010
PREMIUM d.o.o. 95228211750 17.08.2010
Limani d.o.o. 85500849525 17.11.2010
Siemens d.d. 12673471493 27.12.2010
PREMISA d.o.o. 16777514719 28.12.2010
INTEGRALNI MARKETING I KOMUNIKACIJE d.o.o. 14364100048 14.02.2011
ŠUŠNIĆ d.o.o. 32325007648 21.02.2011
DOK-ING RAZMINIRANJE d.o.o. 82152372584 04.03.2011
DVOKUT ECRO d.o.o. 29880496238 29.03.2011
ADAX d.o.o. 16458242397 05.05.2011
WYG savjetovanje d.o.o 04303799227 09.06.2011
CHEMO MIX d.o.o. 58315937118 13.06.2011
XENIOS d.o.o. 49398893037 13.07.2011
LAGER d.o.o. 94312560841 08.07.2011
Adriatic Zagreb factoring d.o.o. 36856583241 03.08.2009
SPLITSKI VALI d.o.o. 68909190303 01.06.2009
NCP- Usluge d.o.o. 97819606518 01.06.2009
NCP- Remont Brodogradilište Šibenik d.o.o. 23065093882 02.06.2009
TERRA NAUTA d.o.o. 30151253980 12.12.2009
Plinacro d.o.o. 69401829750 01.02.2010
Oikon d.o.o. 63588853294 08.02.2010
ETNOTREND d.o.o. 62314576834 09.02.2010
CEMEX Hrvatska d.d. 94136335132 17.02.2010
Hotel Maestral d.d. 88557173997 22.10.2010
Nivago d.o.o. 02583857419 18.03.2010
Avon Kozmetika d.o.o. 54339469647 04.03.2010
ORDINATIO EXPERTI D.O.O. 00344670806 29.03.2010
Dobar Plan d.o.o 24400967883 25.09.2008
BRODOMEHANIKA 3011965383304 24.10.2009
INOX TIG d.o.o. 61422975791 14.10.2009
CTM d.o.o. 98921116547 18.09.2009
NAVELA d.o.o. 69848363052 15.05.2009
Poljomar d.o.o. 10700678746 27.03.2009
ALMI d.o.o. 58333487593 24.03.2009
CARDIF OSIGURANJE d.d. 85371438696 01.04.2009
Prestige S d.o.o. 05127477208 04.09.2010
Avalon d.o.o. 89338385732 22.04.2009
HA & TZ d.o.o. 06494137185 14.05.2009
Pavić, obrt za popravak i održavanje brodskih motora 86301400450 20.05.2009
INPROJEKT d.o.o. 89672962752 21.05.2009
AURUM d.o.o. 23061460859 25.05.2009
COMBIS d.o.o. 91678676896 03.06.2009
Spona komunikacije d.o.o. 57484725826 29.06.2009
DLS d.o.o. 72954104541 24.11.2014
Fereli d.o.o 25462768432 10.11.2009
Matadura d.o.o 58650688055 27.11.2009
Borlina d.o.o. 68831316467 13.11.2009
HAK-usluge d.o.o. 27985234094 02.12.2009
Aero standard d.o.o. 62629410839 08.12.2009
Integra Dundović d.o.o. 60425680672 01.09.2008
ČONDIĆ-KADMENOVIĆ d.o.o. 55856220732 02.12.2008
VIDI-TO d.o.o. Zagreb 24523816042 25.09.2008
AUTO BAČIĆ d.o.o. 41459872069 12.11.2008
FUTURA AUTO d.o.o. 42754118124 11.11.2008
ELEMENTUM-M d.o.o. 11283138611 05.11.2008
GEC GP d.o.o. 84623682804 05.03.2009
EPOCA d.o.o. za trgovinu, usluge i gradnju 11596260497 11.02.2009
GEOFOTO d.o.o 69261912298 28.01.2008
Agro organica d.o.o. 85066366197 09.01.2009
TOYOTA CROATIA d.o.o. 26261419142 25.09.2008
KMG Usluge d.o.o. 23446108377 29.04.2009
Gazdar d.o.o. 47405294242 05.05.2009
SIGNON Informacijske Tehnologije d.o.o. 82350572589 05.05.2009
ZAGORSKA štedno – kreditna zadruga 71965400741 01.03.2007
ZAŠTITA – ZAGREB d.d. 68204597981 11.10.2005
ZAŠTITAR – SUČIĆ d.o.o. 43837842248 10.10.2005
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. OSIJEK 83442273157 30.10.2006
Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek 66736059461 21.12.2005
ZEBRA PLUS d.o.o. 57679647933 21.09.2006
ZIDOGRADNJA d.o.o. 48282868004 06.07.2006
ZIM ŠPED d.o.o. 05907036411 17.10.2005
Zima svjetlosne dekoracije d.o.o. 63269230097 31.05.2007
ZLATAN OTOK d.o.o. 46934345825 21.09.2006
ZLATNO ZRNO d.o.o. 82739084870 25.09.2006
ŽIR NAMJEŠTAJ d.o.o. 07974195317 29.11.2005
ŽITOZAJEDNICA d.o.o. 44252702461 12.10.2005
GASTRO – MARKET d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge 46822972670 18.01.2006
Royal mirovinsko osiguranje d.d. 69223811952 23.04.2008
GEM d.o.o. 90850583372 24.04.2008
Toyota centar Zagreb d.o.o. 56983244871 20.05.2008
AUTONIPPON d.o.o. 68301523238 01.09.2008
VETERINARSKA STANICA SISAK d.o.o. 94589025710 22.09.2006
VETERINARSKA STANICA VALPOVO d.o.o. 98602921757 21.09.2006
VETMED d.o.o. 52798173534 14.11.2007
Vetropack Straža d.d. Hum na Sutli 74210066591 29.09.2005
VIADUKT d.d. 74794390096 29.09.2005
VITULUS d.o.o. BUDIMCI 49336573763 14.12.2005
VODICE d.o.o. 15449982602 01.12.2005
VOSSLOH UTENZILIJA d.d. 96082313900 14.10.2005
VOSTRI d.o.o. 34286181936 06.10.2006
VRLIKA TRADE d.o.o. 20648270721 04.04.2006
VRTLAR d.o.o. 54876179705 15.12.2005
VRUTAK d.o.o. 95092888930 08.12.2005
VUPIK d.d. 06849543412 17.11.2005
WEB STUDIO d.o.o. 17859403608 21.09.2006
WEST TRADING OIL COMPANY d.o.o. Slavonski Brod 19911825156 28.09.2006
WIENERBERGER – ILOVAC d.d. 83508016262 25.08.2005
XEROTRADE d.o.o. 91558470960 26.01.2007
TURISTHOTEL d.d. 74204012744 12.12.2005
TVORNICA KRUHA ZADAR d.d. 90373162012 14.10.2005
TVORNICA STOČNE HRANE d.d. 47782362413 04.10.2005
ULTRA LINK d.o.o. 62871458798 24.08.2006
ULJANIK TESU REMONT d.o.o. 20164075791 20.09.2006
UNIS ZAGREB d.o.o. 62488909814 10.10.2005
USLUGA POREČ d.o.o. 31073587765 11.05.2006
UTILIS d.o.o. 24985987555 19.10.2005
Vaba d.d. banka Varaždin 38182927268 02.11.2005
VAJDA – ELVIT d.o.o. 46646511720 19.12.2005
VALCAR d.o.o. 92840195698 17.11.2005
VARGIĆ – AGENCIJA d.o.o. 60919316595 12.02.2007
VARTEKS d.d. 00872098033 22.02.2008
Vatrostalna Sisak d.o.o. 39731710550 25.09.2006
VETERINA d.d. 25555531112 23.11.2005
VETERINARSKA STANICA DARUVAR d.o.o. 04493428070 30.11.2005
TERRA DALMATICA d.o.o. 71685047762 05.10.2007
TIM KABEL d.o.o. 69927324836 21.08.2007
TIMCOM d.o.o. 69936024012 11.01.2006
TIVA – TISKARA d.o.o. 69037884253 22.09.2006
TLM d.d. 71112635487 07.12.2005
TOMAX d.o.o. 75425866617 10.10.2006
TOMIDO d.o.o. 81252029670 26.02.2008
TPK OROMETAL d.d. 59467867961 03.10.2005
TRENTON d.o.o. 93499654689 05.10.2005
TRGOING d.o.o. 68697583992 05.04.2006
TRGOSTIL d.d. 92498671077 09.08.2005
TROKUT d.d. 55666579940 14.10.2005
TELECONTROL d.o.o. 83539474061 26.09.2006
TEMPO d.d. 16001962270 05.10.2005
TERMOVOD MONTAŽA d.o.o. 86356184125 04.10.2006
STSI d.o.o. 99172175603 23.11.2005
STUDIO ARS d.o.o. 40587360933 29.09.2006
SUNČANA STAZA ZAGREB d.o.o. 45001876099 16.12.2005
SURADNIK d.o.o. 52562356391 17.03.2006
SWEDISH MATCH ZAGREB d.o.o. 68604773209 25.09.2006
ŠPINA d.o.o. 74884350149 27.12.2005
TAGA d.o.o. 78589748969 22.09.2006
TALAN TRADE d.o.o. 48523905874 28.12.2005
TANKERKOMERC d.d. 89372508525 06.12.2005
TANKERSKA PLOVIDBA d.d. 44952903763 09.12.2005
TE PLOMIN d.o.o. 17040043994 11.10.2005
TEAM d.d. 78374990082 12.12.2005
TEGRA d.d. 52347609859 07.10.2005
TEHNIC d.o.o. 73966432875 25.09.2006
TEHNIKA d.d. 73037001250 14.11.2005
TEHNOVOD ZAGREB d.o.o. 70238597819 19.09.2006
TEHNOZAVOD – MARUŠIĆ d.o.o. 21926472791 06.10.2005
TEKIJA d.o.o. 57790565988 17.10.2005
TEKSTILPROMET d.d. 16529207670 02.11.2005
SAVA – ROL d.o.o. 28065665817 10.11.2005
SCHWARZMÜLLER CROATIA d.o.o. 83274548370 01.12.2005
SEGRAD d.d. 98837779824 20.09.2006
SIGA d.o.o. 11711059133 06.12.2007
SKORING d.o.o. 09104883791 31.10.2006
SLAVIJATRANS d.d. 21878625075 10.02.2006
SLAVONIJA – SLAD d.o.o. 91533328340 14.10.2005
SLAVONIJA IGM d.o.o. Našice 36015539875 18.01.2006
SOBOČAN – interijeri d.o.o. 00904641575 11.10.2005
SORKO d.o.o. 44379139815 10.10.2005
SPAN d.o.o. 19680551758 15.01.2008
SPM HERMES d.o.o. 93228565623 10.01.2007
STAN d.o.o. 68313071351 16.01.2008
STROJAR d.o.o. 32168945082 08.08.2005
STROJOPROMET – ZAGREB d.o.o. 97994010225 29.12.2005
RADIO ZLATAR d.o.o. 00864421872 30.10.2007
RADNIK d.d. 21846792292 10.10.2005
Radnik Opatija d.d. 13980940042 10.10.2005
Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.o.o. 42795279057 26.10.2005
RAN d.o.o. 93082039724 08.09.2006
RASCO d.o.o. 12710048305 15.11.2006
RENCON d.o.o. 28712783384 25.11.2005
REPROMATERIJAL d.o.o. 04929358305 29.11.2005
RI – ING d.o.o. 70457408654 27.03.2007
RIJEKA PROMET d.d. 46811281375 19.09.2006
RIJEKAPROJEKT d.o.o. 06443766961 28.11.2005
RIS d.o.o. 77917801452 19.04.2007
RVR d.o.o. 99643592433 29.11.2005
S.C.A.N. d.o.o. 01462215623 16.01.2007
SALDA – KONTI d.o.o. 31577748776 20.10.2005
SANCTA DOMENICA d.o.o. 35409850545 25.11.2005
SARDINA d.o.o. 91062886911 12.10.2005
Sartorius Croatia – Libra elektronik d.o.o. 23503746756 15.02.2008
SAS STROJOGRADNJA d.o.o. 95987403640 09.12.2005
PRERADA d.d. 24825454945 06.10.2005
PRIGORAC – GRAĐENJE d.o.o. 53456405017 29.01.2007
PRIMACOTRANS d.o.o. 52386092281 06.09.2005
PRIVATNA TURISTIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA 40788220736 28.09.2006
PRIVREDNI VJESNIK d.o.o. 50098378177 25.09.2006
PROGEN d.o.o. 09223308974 08.10.2007
PROGRES d.d. 66292351185 07.12.2005
PROJECTA, d.o.o. 07903536588 24.10.2006
PROSPECTUS d.o.o. 50481342682 21.09.2005
PROTRADE – LEMONA d.o.o. 72704939077 13.10.2005
PRŠUT – VOŠTANE d.o.o. 31724013097 08.08.2005
PULA HERCULANEA d.o.o. 11294943436 20.03.2007
PULJANKA d.d. 63315096047 28.11.2005
PUPPIS d.o.o. 69757146613 20.11.2006
PURIS d.d. 31015447714 24.01.2006
PILIP SAMOBOR d.o.o. 64563851918 07.12.2005
PLANET d.o.o. 77694889436 22.09.2006
PLAVA LAGUNA d.d. 57444289760 04.10.2005
PLIN – PROJEKT d.o.o. 42679240944 06.12.2005
PODRAVKA d.d. 18928523252 21.11.2005
PODUZETNIČKI INKUBATOR PINS d.o.o. 71847686816 10.10.2006
POLET d.o.o. 49026633125 18.11.2005
POLJODAR d.d. 34207311172 28.11.2005
POLJODAR TIM d.o.o. 09946482065 28.11.2005
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JEDINSTVO 30698530431 28.12.2005
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LOVAS 06432598674 29.11.2005
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PUTNIKOVIĆ 74721949251 26.11.2007
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VILJEVO 84405558359 21.09.2006
PONIKVE d.o.o. 64125437677 12.12.2005
POS d.o.o. 84938865556 19.09.2006
POSLOVNE ZONE SISAK d.o.o. 28310406337 07.01.2008
PPK karlovačka mesna industrija d.d. 18257277698 07.12.2005
PALACE HOTEL ZAGREB d.d. 44597437664 08.12.2005
PALIR d.o.o. 19383246503 25.11.2005
PAN PARKET d.o.o. 45783171737 23.01.2006
PAPUK d.o.o. 95664025141 15.12.2005
PARTNER BANKA d.d. 71221608291 31.08.2005
PARTNER KONZALTING d.o.o. 13535051490 30.01.2007
PAŠKA SIRANA d.d. 69220072166 06.12.2005
PBZ – LEASING d.o.o. 57270798205 17.03.2006
PBZ – NEKRETNINE d.o.o. 61474106125 29.03.2006
PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. 20455535575 06.03.2006
PBZ d.d. 02535697732 23.01.2006
PBZ stambena štedionica d.d. 28857005625 15.03.2006
PERLIS d.o.o. 93904841159 20.09.2006
PET ZVJEZDICA d.o.o. 18000446469 03.10.2006
PETROKEMIJA d.d. 24503685008 23.05.2005
PEVEC ZAGREB d.o.o. 73660371074 06.12.2005
NIKOLAC d.o.o. 03523038593 27.10.2005
NIKOPEK d.o.o. 55370184512 02.12.2005
NIS d.o.o. 89279236945 20.04.2006
NIVOGRADNJA d.o.o. 89521783329 02.10.2006
NOA Š.K.Z. 64712924075 19.09.2006
NOVAK COMMERCE d.o.o. 37802360871 20.09.2006
NTKL d.o.o. 94503682969 08.12.2005
ODIT d.o.o. 87784110473 04.07.2006
OKIPOR d.o.o. 83884542614 28.12.2005
OKUS MORA d.o.o. 41520631744 10.10.2005
OMNI ASPECT d.o.o. 36694389127 22.12.2006
OSIJEK – KOTEKS d.d. 44610694500 26.01.2006
OSILOVAC d.o.o. 54035700225 12.01.2006
OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM d.o.o. 90649953509 01.12.2005
Ledvance d.o.o. 77087123493 19.09.2006
P.A.K. – KONSTRUKTOR d.o.o. 95938204604 06.10.2005
PACIFIC FRUIT LIMITED d.o.o. 37621439157 25.11.2005
MLINOTEST TRGOVINA d.o.o. 28818309407 02.12.2005
MODUS – SUSTAVI d.o.o. 06493160747 10.02.2006
MOLTON d.o.o. 26660191167 30.11.2005
MONTER PROJEKT d.o.o. 02734084556 10.10.2006
MULTILINK d.o.o. 64147502933 10.10.2006
MURASPID d.o.o. 98034707107 11.10.2005
N – LAB d.o.o. 71122610349 04.04.2006
NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE d.o.o. 75346152368 05.01.2006
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 03.10.2005
NAŠICECEMENT d.d. Našice 62612424147 18.01.2006
Nexe gradnja d.o.o. Našice 37671722350 21.12.2005
NEOS d.o.o. 77018181695 08.01.2007
NESTAR d.o.o. 98212668891 02.03.2007
NETCOM d.o.o. 46118101286 19.04.2007
NEXE GRUPA d.d. 46078374806 24.01.2006
MAXEL d.o.o. 62399550710 20.04.2006
MB BOJE d.o.o. 70756862138 04.10.2007
MDM d.o.o. 17029366451 06.10.2005
Mediteran energija d.o.o. 91012710942 07.12.2005
MEMINI d.o.o. 42065048349 02.10.2006
MERCATOR – H d.o.o. 10045107278 28.11.2005
MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. 28128148322 19.07.2005
METEOR d.d. Đakovo 30940487508 28.11.2005
MEXPO d.o.o. 12577995508 28.11.2005
MGH d.o.o. 58681530186 30.11.2006
MH PROIN d.o.o. 27241262628 17.10.2006
MICK d.o.o. 04021334723 24.11.2005
MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. 57802034237 01.12.2005
MIDNEL d.o.o. 31686393363 22.09.2006
MIKROCOP d.o.o. 95322915133 26.10.2007
MIRAD d.o.o. 76402692816 25.09.2006
M & CO. DUBROVNIK d.o.o. 41302937012 19.01.2006
M SAN GRUPA d.d. 34695138237 10.10.2005
M.B. AUTO d.o.o. 89027343720 22.09.2006
M.Đ. TRGOVINA d.o.o. 78234174120 12.10.2006
MAGMA d.d. 67215092378 30.09.2005
MAKORA d.o.o. 06393989921 07.09.2006
MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o. 07719493783 12.09.2005
Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o. 87682591133 12.09.2005
MAP Savjetovanja d.o.o. 43890299527 06.12.2005
MAREX – GEL d.o.o. 55787564902 31.10.2005
MARINA KREMIK d.o.o. 33994182010 19.09.2006
MARIUS d.o.o. 59415342848 27.02.2006
MARLIMAT d.o.o. 65669601147 13.09.2005
MASTERPLAST d.o.o. 39216004867 01.12.2005
MAT – STI d.o.o. 09547304608 21.09.2006
MATEUS d.o.o. 20781775110 28.08.2007
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. 70663193635 18.10.2005
KUŽELKA d.o.o. 14473790002 24.11.2005
KVASAC d.o.o. 77582119673 24.11.2005
LAVMAR d.o.o. 40174519984 26.10.2006
LEOPOLD d.o.o. 14089750788 09.01.2006
LIBRA Co d.o.o. 12540672301 13.02.2007
LIBRA d.o.o. 13704434974 09.02.2006
LONJA – STRUG d.d. 34493680403 29.11.2005
LUKA – VUKOVAR d.o.o. 53535248695 08.12.2005
LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. 97083647226 19.01.2006
LJEKARNA JASNA NEZIRI 56416438585 29.11.2005
LJEKARNE MENTAPHARM 62417247904 24.11.2005
M – G EXPRESS d.o.o. 63930375762 21.09.2006
KOMPAS ZAGREB d.d. 92104669091 25.11.2005
Happy You d.o.o. 87906936819 27.10.2006
KONČAR – Elektroindustrija d.d. 45050126417 12.09.2005
KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. 37724368086 21.01.2008
KONČAR – KET d.d. 29898970552 21.10.2005
KONČAR – MES d.d. 75531206229 08.12.2005
KONČAR – Mjerni transformatori d.d. 38920486116 26.09.2007
KONČAR – Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o. 92999467943 26.09.2005
KONZUM d.d. 29955634590 21.08.2006
KOP – DAL d.o.o. 63498750379 20.09.2006
KOS d.o.o. 93479406417 24.01.2006
KOŠĆAL d.o.o. 43246125384 10.10.2005
KOTKA d.d. 10627442814 22.09.2006
KOVINA SAMOBOR d.o.o. 27071047624 24.11.2006
KOVINOMONT – SINJ d.o.o. 22988648633 14.12.2006
KRAKOM d.o.o. 18804286885 10.10.2005
KRAŠ prehrambena industrija d.d. 94989605030 05.07.2005
JURA ENERGIJA d.o.o. 84628574781 28.03.2006
JURČEC d.o.o. 51172510950 29.09.2006
KAIROS d.o.o. 99896886990 01.12.2005
DS Smith Plastics Karlovac d.d. 38536868890 25.09.2006
KARAŠICA – VUČICA d.d. 69701859287 19.09.2006
KARLOVAČKA BANKA d.d. 08106331075 14.11.2005
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 80805858278 07.06.2006
KING ICT d.o.o. 67001695549 14.04.2006
KIRCEK d.o.o. 58261342396 10.10.2005
IVANČICA d.d. 53925646045 28.04.2006
J&P AGENT d.o.o. 95898730816 18.09.2006
JADRANTRADE d.o.o. 63556409926 09.11.2006
JANAF d.d. 89018712265 29.01.2007
JOLLY – JBS d.o.o. 00322433664 26.09.2006
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. 33052761319 24.10.2005
HTA d.o.o. 96617409828 10.08.2005
HUMKOM d.o.o. 21695347230 02.10.2006
IDRIS d.o.o. 42099127281 10.06.2005
IGM – TOUNJ d.d. 50975940635 25.02.2006
ILOČKI PODRUMI d.d. 38793818363 17.11.2005
IMAVES d.o.o. 80618300630 14.06.2007
IMPEKS BUBNJARCI d.o.o. 05331302896 15.10.2006
IMPERIJAL d.o.o. 22450629515 01.03.2007
Industrogradnja grupa d.d. 19751350811 14.10.2005
INTERMOD d.o.o. 40095595710 12.12.2005
INTRA TEP d.o.o. 25470908832 25.11.2005
Invest Holding d.o.o. 84789298274 23.03.2006
ITT – RIJEKA d.o.o. 92100933264 21.09.2006
IVAN I HRVOJE d.o.o. 90419486192 06.02.2007
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751 02.11.2005
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 13148821633 28.10.2005
HEP – Opskrba d.o.o. 63073332379 25.10.2005
HEP – PLIN d.o.o. 41317489366 26.10.2005
HEP – Proizvodnja d.o.o. 09518585079 23.11.2005
HEP – TOPLINARSTVO d.o.o. 15907062900 03.10.2005
HEP d.d. 28921978587 30.11.2005
Heraklea d.o.o. 26459286577 12.03.2008
HIDRO – Z d.o.o. 67766993727 25.09.2006
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. 78260296240 29.11.2005
HIDROING d.o.o. 08428329477 20.01.2006
HISTRIA TUBE d.d. 67930158481 25.11.2005
HLAD d.o.o. 17741638154 02.12.2005
Hotel CENTRAL d.d. 03061873339 08.12.2005
HOTEL LAGUNA d.d. 09108490750 27.12.2005
HOTELI BAŠKA VODA d.d. 38304309304 22.09.2006
HP – Hrvatska pošta d.d. 87311810356 30.09.2005
HPB – nekretnine d.o.o. 08198142572 09.10.2006
GLASILA d.o.o. 54342242136 18.06.2007
GP KRK d.d. 05146274847 04.10.2005
GRAD – EXPORT d.o.o. 90758030057 19.09.2006
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. 20985255037 10.10.2005
Gradske ljekarne – Sisak 85377178926 06.02.2006
GRANOLIO d.o.o. 59064993527 16.01.2006
GRAVOSA d.o.o. 94004898614 10.01.2006
GREGUREK d.o.o. 54676662755 26.09.2006
GULLIVER TRAVEL d.o.o. 25636115130 26.10.2006
HON-ING d.o.o. 79869493052 29.09.2006
HALOVANIĆ d.o.o. 15520419310 04.10.2006
HANA – VUKA d.o.o. Budimci 82683829473 23.05.2005
Harburg – Freudenberger Belišće d.o.o. 12507002907 24.11.2005
HARTMANN AMBALAŽA d.o.o. 02101509774 20.09.2006
HARTMANN d.o.o. 87499126990 16.09.2005
HAUSKA i PARTNER d.o.o. 21429621520 19.10.2005
HD – TRADE d.o.o. 24995923573 01.12.2005
HEP – ESCO d.o.o. 21361729232 01.12.2005
FLIBA d.o.o. 30777726033 13.01.2006
FMSB d.o.o. 55378575732 13.01.2006
FRACASSO RI d.o.o. 02744205849 21.11.2005
FRAGARIA d.o.o. 27157012635 26.08.2005
FRANCK d.d. 07676693758 05.10.2005
FRED BOBEK d.o.o. 62951504153 25.11.2005
FRUCTUS d.o.o. 02599933894 19.09.2005
FUGAPLAST d.o.o. 29606223279 22.09.2006
G. P. P. MIKIĆ d.o.o. 82386143355 21.11.2005
G.C. HAHN & CO. d.o.o. 75924899557 16.01.2006
GAJETA d.o.o. 38448070359 27.12.2006
GALA d.o.o. 50795999437 25.11.2005
GAVRILOVIĆ d.o.o. 83570236060 17.10.2005
GEC d.o.o. 68954548066 20.10.2005
GKP ČAKOM d.o.o. 14001865632 29.08.2005
ENERGO d.o.o. 99393766301 23.11.2005
WPD Enersys d.o.o. 15471651450 04.04.2006
GrECo JLT Croatia d.o.o. 38928475156 15.10.2005
ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 84214771175 03.10.2005
ERLIĆ – COMMERCE d.o.o. 45517424179 23.12.2005
EURCO d.d. 25484937943 23.11.2005
EUROAKMA d.o.o. 58642209169 25.09.2006
EUROVILA d.o.o. 77148321177 12.02.2007
Eurodil d.o.o. u stečaju 43768171843 26.11.2005
FAMOLA d.o.o. 26913917004 12.10.2005
FARMAL d.d. 51798814808 21.12.2005
FERRUM TRGOVINA d.o.o. 32880157998 09.10.2006
DRVOTEH d.o.o. 60831134727 09.12.2006
DUBROVAČKI PODRUMI d.d. 14750187687 01.03.2006
Đuro Đaković – RGS d.o.o. 87633156926 25.09.2006
Đuro Đaković – TEP d.o.o. 73880953014 26.10.2006
ĐURO ĐAKOVIĆ ALATNICA d.d. 30642826458 08.12.2005
ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d. 56624149572 22.09.2006
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. 60314119747 07.09.2005
Vjetroelektrana Jelinak d.o.o. 39041138379 25.04.2006
EDC d.o.o. 12739203610 04.11.2005
Navalia marin d.o.o. 28172263022 21.12.2005
ELEKTRO – KONTAKT d.d. 67983870211 23.11.2005
ELEKTROOPREMA BADOVINAC d.o.o. 60616306754 22.09.2006
ELEKTROPROMET d.d. 11253040204 23.11.2005
ELITA d.o.o. 18020023328 08.02.2007
ELKAKON d.o.o. 51791005137 06.12.2005
EMI – TOURS d.o.o. 70056070218 20.06.2005
ENEL ATM d.o.o. 98697177851 26.09.2006
TIM Topusko d.d. 24370218091 20.12.2005
DARIN d.o.o. 90088330268 19.02.2007
DARKOM d.o.o. 51300447787 28.11.2005
DATA DECOR d.o.o. 37559492784 10.10.2007
DEKOR d.o.o. 03198128187 12.10.2005
DELTRON d.o.o. 36118056137 14.09.2005
DENIA d.o.o. 18066688931 23.11.2007
DENTAMED d.o.o. 48072170462 08.11.2006
DIGITEL MEDIJSKI SERVISI d.o.o. 37059122743 24.01.2006
Dilj d.o.o. 60248788788 04.01.2006
DIN d.o.o. 09030392140 22.12.2005
DIOKI d.d. 71451172026 05.10.2005
DISA d.o.o. 64196709712 20.09.2006
DIV d.o.o. 33890755814 27.03.2006
DONA trgovina d.o.o. 05543339338 17.05.2007
DRVOPROIZVOD d.d. 20021593437 11.10.2005
CIKLOPEA d.o.o. 49842955502 16.11.2005
CLARUM d.o.o. 36280841645 03.10.2005
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. 00228269289 02.07.2007
COMET d.o.o. 48249084626 06.12.2005
Credo banka d.d. 94141384086 06.10.2005
CRIS – COMMERCE d.o.o. 02785860364 20.09.2006
CROMING d.o.o. 04465020160 23.11.2005
CROSCO d.o.o. 15538072333 12.10.2005
CVJEĆARSTVO d.o.o. 90545240928 20.09.2006
ČAZMATRANS VUKOVAR d.o.o. 99617488144 09.11.2005
ČISTOĆA d.o.o. 38812451417 10.10.2005
D.I. SEKULIĆ d.o.o. 96975749204 29.10.2005
D.I.D. d.o.o. 14025827146 25.11.2005
Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. 17080997510 24.11.2005
DAING d.o.o. 27538296260 25.09.2006
Dalekovod proizvodnja d.o.o. 79970472123 29.09.2006
Dalekovod d.d. 47911242222 04.07.2005
BOŽJAKOVINA d.d. 66671729980 13.12.2005
BRANEL d.o.o. 98554191557 13.12.2005
BRODOTROGIR d.d. 02610134628 20.10.2005
BRZOGLAS d.o.o. 22518889531 05.10.2006
BULE d.o.o. 56862329862 13.10.2005
Vjetropark Jasenice d.o.o. 27281247593 23.04.2006
CALLIGARIS d.o.o. 92827926997 23.09.2005
CE – MA d.o.o. 59104627460 16.01.2006
CENTAR ALATA d.o.o. OSIJEK 94198231508 02.12.2005
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. 73294314024 20.07.2005
CENTROGRADNJA d.o.o. 04722246743 12.12.2005
COLAS Hrvatska d.d. 58701507957 20.10.2005
CESTE – RIJEKA d.o.o. 01371628232 03.10.2006
CESTE SISAK d.o.o. 61882951675 07.11.2006
Chemosan d.o.o. u stečaju 71745582708 22.09.2006
CHROMOS AGRO d.d. 82790074844 03.10.2005
CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d. 61150947001 05.12.2005
AUTOTRANS d.o.o. 19819724166 28.12.2005
AWT INTERNATIONAL d.o.o. 57159149897 07.11.2006
B.I.G. d.o.o. 20999724984 14.02.2007
BADEL 1862 d.d. 36749512860 04.11.2005
BARIŠA d.o.o. 36844867393 19.09.2006
BEL – TEL d.o.o. 98292179663 16.12.2005
DS Smith Belišće Croatia d.d. 67131617872 05.10.2005
BELUPO d.d. 74181493335 04.10.2005
BERNARDA d.o.o. 24476216342 31.10.2005
BETEX d.o.o. 49614188237 03.10.2005
BETON – LUČKO d.o.o. 87425920265 28.11.2005
BILLA d.o.o. 30380746842 25.11.2005
BIROS d.o.o. 72684040713 22.09.2006
BOLJEŠIĆ – SERVIS d.o.o. 31331730071 26.01.2007
BONO d.o.o. 14529367669 27.09.2006
ARH 90 d.o.o. 58165298225 22.09.2006
ARHIPLUS d.o.o. 74375289168 03.10.2006
ARKADA d.o.o. 87802939719 09.12.2005
ARSENAL – IVEZIĆ k.d. 18109390092 05.12.2005
ASANATOR d.o.o. 14627368837 25.09.2006
ASC – Poslovna podrška d.o.o. 01887201315 17.03.2006
ATLANTIC GRUPA d.d. 71149912416 26.10.2005
AUTO ARBANAS d.o.o. 98352441242 12.12.2005
AUTO BASTIĆ d.o.o. 66461421746 16.12.2005
AUTO CENTAR ALEKSIĆ d.o.o. 39122863426 25.09.2006
AUTO CENTAR ROCA d.o.o. 64870970642 25.11.2005
AUTO CENTAR SERDAREVIĆ d.o.o. 96006051319 12.12.2005
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. 23035642859 12.09.2005
AUTO HRVATSKA d.d. 42523247815 12.09.2005
AUTO PROMET SISAK d.o.o. 71445870691 18.09.2006
AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d. 96330310281 07.07.2006
AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o. 36844439304 05.12.2005
AUTOKUĆA – ŠTARKELJ d.o.o. 87340407905 25.11.2005
AUTOMATSKA VRATA d.o.o. 79306887870 10.10.2006
ALTPRO d.o.o. 62534176727 25.11.2005
LOT d.o.o. za poslovno savjetovanje 15519347039 03.05.2016
ALUMINIJ – PARKOVI – DIZAJN d.o.o. 72692830028 02.11.2006
ALZAS ALARMS d.o.o. 69887535922 06.10.2005
AMB CONING d.o.o. 11355496213 30.11.2005
AMI – PROM d.o.o. 32078891031 20.09.2006
ANETA d.o.o. 75444624069 31.01.2007
Aqua – Form d.o.o. 05689444316 11.10.2006
ARANKA d.o.o. 97493897093 01.10.2006
ARENATURIST d.d. 47625429199 21.11.2005
ARENATURIST VILE d.o.o. 21017873548 21.11.2005
Agra d.o.o. 86677350491 25.09.2006
Agristar d.o.o. 81471922102 12.10.2005
AGRODUHAN d.o.o. 97446273531 09.01.2006
AGROOPSKRBA – MATEJ d.o.o. 98048977427 01.02.2007
ALETA d.o.o. 40382428949 12.12.2005
General Electric Hrvatska d.o.o. 80201809377 03.10.2005
ALTERMEDIA PRESS d.o.o. 12339283582 20.09.2006
A.Š. d.o.o. 22710054298 06.02.2007
A/D ELECTRONIC d.o.o. 51645411160 22.11.2006
AD PLASTIK d.d. 48351740621 04.11.2005
ADEO d.o.o. Osijek 62428114050 29.11.2005
ADRIA WIND POWER d.o.o. 90921458823 31.03.2006
Adriatic Classic Nautica d.o.o. 35262283900 29.09.2006
ADRIATIC SECURITY d.o.o. 44190545321 25.11.2005
AERODROM BRAČ d.o.o. 98642404972 06.10.2005
AGENT FIDELITAS d.o.o. 37538316745 22.02.2007