Katalog članova Zajednice za prevoditeljstvo korak je prema boljoj vidljivosti prevoditelja u Republici Hrvatskoj. Prvenstveno je namijenjen naručiteljima prevoditeljskih usluga koji mogu, na jednome mjestu, pronaći prevoditelje koji ispunjavaju njihove potrebe, uz pomoć jednostavnog pretraživanja po relevantnim kriterijima: jezične kombinacije, stručno područje, vrste prevođenja (pisano, audiovizualno, konferencijsko ili usmeno), prijevod s lekturom ili ovjerom sudskoga tumača. Rezultati pretraživanja po odabranim kriterijima bit će prikazani nasumičnim redoslijedom.

Članovi Zajednice za prevoditeljstvo koji su otvorili profil u Katalogu sami odgovaraju za kvalitetu usluge koju pružaju i snose odgovornost za ugovorene poslove s naručiteljima. Prihvaćanjem Kodeksa etičkog poslovanja Hrvatske gospodarske komore također se obvezuju poslovati u skladu s odredbama Kodeksa.

Zajednica za prevoditeljstvo osnovana je 2013. godine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kao krovna organizacija koja zastupa, štiti i promiče interese prevoditelja na razini Republike Hrvatske. Više o Zajednici.

Zajednica djeluje u Odjelu za razvoj ljudskih potencijala u okviru Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore. Katalog je izrađen u suradnji sa Službom za informacijsku sigurnost i upravljanje kvalitetom HGK.

Katalog prevoditelja pretraživ po jezicima ili tipovima usluga prevođenja

Katalog prevoditelja

Pregled kontakt podataka o prevoditeljima

Adresar prevoditelja